Workspace

Nước Mỹ nhìn từ bên trong

Có thể bạn quan tâm Triết lý của Lão Tử về “đạo, đức, phúc, mệnh... Learning about the Stock Market

Phương pháp nghiên cứu định tính

Tại sao nghiên cứu định tính? Nghiên cứu là một quá trình tìm kiếm các tri thức được khái quát

TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH TRIPS

1.      Lịch sử của Hiệp định TRIPS Hiệp định TRIPS được thiết lập với ý nghĩa là một phần của

PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN VỀ HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG MẠI SONG SONG

Ts. Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 1.      Mở đầu   Thương

Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu định tính (Qualitative Research)

(Nguồn: impe-qn.org.vn) Nghiên cứu khoa học là việc thu thập, phân tích và lý giải số liệu để giải quyết một