8 giờ ở Đài Đông (Taitung)

Nếu bạn muốn có một chuyến đi thú vị ở Đài Đông nhưng bạn chỉ có từ 8 đến 10 giờ để thực hiện điều đó. Bạn sẽ làm gì? Tôi gợi ý bạn nên tận hưởng thành phố xinh đẹp với cảnh quan thiên nhiên và phong tục…

More