Software

Các loại biến và khai báo biến trong SPSS

CÁC BIẾN TRONG SPSSDữ liệu nghiên cứu có thể chia thành 2 loại định tính và định lượng.Dữ liệu định tính: phản ánh tính chất, sự hơn kém, không tính toán được trị trung bình, ...

Xem lại những thông báo bị lỡ trên Android

Có thể nói, bất cứ khi nào điện thoại reo lên, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến thông báo có tin nhắn mới, lịch sự kiện hoặc một số thông báo khác. Những lúc này, ...

Những điều nên tránh khi dùng Android

Việc tránh thực hiện các thao tác sau sẽ giúp người dùng có trải nghiệm tốt hơn trên smartphone hay tablet chạy Android. Đừng đồng ý các yêu cầu vô lý từ ứng dụng Nhiều ...