Workspace

Vụ án Hoàng Công Lương – Bài 2: NHỮNG CHỨNG CỨ “GIẢ MẠO” BUỘC TỘI HOÀNG CÔNG LƯƠNG

Luật sư Trần Hồng Phúc Cáo trạng số 05/CT-VKS-P2 ngày 22/02/2018 của VKSND tỉnh Hòa Bình và quan điểm luận tội của đại diện VKSND thành phố Hòa Bình thừa ủy quyền công tố tại ...

VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CHỜ TUYÊN ÁN ĐỐI VỚI BÁC SĨ HOÀNG CÔNG LƯƠNG.

BÀI 1: KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH CÓ DẤU HIỆU SAI – Luật sư Trần Hồng Phúc Sau 02 năm theo đuổi hành trình tìm công lý cho bác sĩ Hoàng Công Lương, trải qua phiên ...

Người “đúng mực” là người đạt đến sự thành thục cao nhất

Người xưa rất coi trọng sự cân bằng, có chừng có mực. Họ giảng rằng, giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia đều phải giữ được sự đúng mực. Chu Dịch cũng ...

Xem xét lại nguồn gốc Mân – Đài của “Ngữ tộc Nam Đảo”

“Ngữ tộc Nam Đảo” là nhóm dân tộc xuyên biên giới quan trọng nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, trong nghiên cứu về nguồn gốc của “Ngữ tộc Nam Đảo”, cộng đồng ngôn ngữ học ...

Triết lý của Lão Tử về “đạo, đức, phúc, mệnh”

“Đạo Đức Kinh” của Lão Tử là ngọn nguồn trọng yếu của tư tưởng triết học Đạo gia. Trong đó ẩn chứa rất nhiều đạo tu thân, trị quốc, dưỡng sinh và được xưng là “Vạn kinh chi Vương” (Vua của ...