Workspace

“Thiên, Địa, Nhân” theo tư tưởng của Lão Tử

“Đạo Đức Kinh” là tác phẩm kinh điển của nhà tư tưởng Lão Tử, được các học phái Đạo gia thời Xuân Thu Chiến Quốc tôn là điển tịch sáng lập Đạo gia. Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão ...

Đạo làm thầy của người xưa qua tuyệt tác “Sư đạo”

Trong “Sư thuyết” của Hàn Dũ có câu rằng: “Sư giả, sở dĩ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dã”, nghĩa là “Người làm thầy là người truyền đạo, truyền nghề và hoá giải những ...

Quý tín là một mỹ đức

Từ “Quý tín” ra đời từ “Lã Thị Xuân Thu”, phần “Quý tín”. Nó có hàm nghĩa là khi xử lý các mối quan hệ người xưa tôn sùng sự chân thành, không giả dối, ...

Phương pháp phỏng vấn sâu trong nghiên cứu nhân học

Một vài kinh nghiệm từ nghiên cứu trường hợp lên đồng ở châu thổ Bắc Bộ NGUYỄN NGỌC MAI – TS. Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. ...

Độc tài, “hóa rồng” và dân chủ ở Đài Loan

Đài Loan cùng với Hàn Quốc là hai xã hội thành công nhất của thế kỷ XX. Cả hai đất nước những năm 50 (thế kỷ XX) đều ở tình trạng thiếu tài nguyên với ...