Workspace

Nhập khẩu song song – Parallel Import

Nhập khẩu song song (Parallel Import – PI), còn gọi là thị trường ‘nhập khẩu xám’ (gray market import), là hiện tượng những hàng hoá được sản xuất dưới sự bảo hộ đầy đủ của ...

Apple Still Seems To Think That Only It Could Possibly Have An Apple Shaped Logo

from the uh,-that’s-not-how-trademark-law-works… dept A few years ago, we noted that Apple was threatening the New Zealand supermarket chain Woolworths (not connected to the now defunct US retailer of the same name) for daring to have an apple-shaped ...

Learning about the Stock Market | by Wall Street Survivor

Có thể bạn quan tâm Case Study kinh điển về quảng cáo hiệu quả (Perfor... Learning about the Stock Market | by Wall Street S... 10 Thực Phẩm Giả Độc Hại Của Trung Quốc... Người ...

Hiệu ứng Bullwhip trong chuỗi cung ứng

Hiệu Ứng Bullwhip Là Gì Trong Chuỗi cung ứng, có một hiện tượng rất hay được nhắc đến đó là Hiệu ứng “Cái roi da”- Bullwhip Effect. Đây là một hiện tượng được phát hiện ...

Tác động “Roi da”- Bullwhip:

Một trong những tác động phổ biến nhất trong chuỗi cung ứng là hiện tượng có tên gọi “Roi da”. Khi có thay đổi nhỏ về nhu cầu sản phẩm từ khách hàng, điều này ...